WhatsApp de Onda Inserta

WhatsApp Onda Inserta

 

Alta en el Servei de WhatsApp d'Onda Inserta

Coneixes el servei d'informació de l'Agència d'Ocupació d'Onda a través de WhatsApp?
Des d'Onda Inserta apostem per WhatsApp com a canal de difusió per a establir contacte amb els usuaris de l'Agència de Col·locació d'Onda.

Ja pots informar-te de totes les ofertes d'ocupació, cursos formatius, programació de l'agència i altres serveis que ofereix Onda Inserta mitjançant aquest servei de missatgeria instantània.

Un servei totalment gratuït amb la finalitat de millorar els canals de participació, transparència i comunicació amb la ciutadania. Volem aprofitar aquesta eina per a fomentar la inserció laboral d'aquelles persones que es troben en situació de cerca activa d'ocupació, impulsant així, l'ocupació en el municipi d'Onda. 
 

Com donar-se d'alta:

El servei i l'alta a Onda Inserta són gratuïts. Per a donar-se d'alta, sols cal seguir els següents passos:

 1. Emplena el formulari amb les teues dades personals en el següent enllaç: www.onda.es
 2. Guarda en l'agenda el número 672 691 327 per a començar a rebre la informació municipal en el teu telèfon intel·ligent

El alta se producirá dentro de los 7 días laborables siguientes a contabilizar desde la fecha en que se ha enviado el mensaje.

Com donar-se de baixa:

 1. La persona usuària pot donar-se de baixa del servei en qualsevol moment. Per a deixar de rebre els missatges d'Onda Inserta, s'ha d'enviar un WhatsApp al número 672 691 327 amb la paraula BAIXA.

Normes d'ús

 • Amb totes les persones interessades que es donen d'alta en el servei Onda Inserta, es crearà una llista de difusió on s'enviaran els missatges, garantint així la protecció de dades.
 • Per a no saturar d'informació als usuaris se seguiran des de l'Ajuntament unes normes bàsiques d'utilització del servei de missatgeria:
  • S'enviarà un únic WhatsApp al dia, excepte en cas de disposar d'una informació         d'urgència o d'especial interès, que s'enviarà en qualsevol cas.
  •  S'enviaran els missatges de dilluns a diumenge, de 9.00 h a 14.00 h, excepte en cas de     disposar d'una informació d'urgència o d'especial interès, que s'enviarà en el moment que siga necessari.
 • Les dades de les persones usuàries seran introduïdes en una base de dades exclusivament per al servei d'informació a través de WhatsApp. Aquestes dades no es facilitaran a cap organisme extern ni tampoc s'utilitzaran per a cap altra gestió.
 • Aquest servei no és recíproc, és a dir, no es tracta d'un xat de debat o una eina per a fer reclamacions, per tant, la recepció de missatges d'algun dels usuaris podrà suposar la baixa automàtica d'aquest del servei Onda Inserta, si l'administrador ho considera oportú.

Protecció de dades

Les dades per Vostè facilitades seran tractades per l’Ajuntament d’Onda, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat gestionar l'enviament de comunicacions o notificacions per part de l'entitat a través de missatge de telefonia mòbil (SMS, MMS, WhatsApp o altres similars), per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en el consentiment explícit manifestat en la formalització de sol·licitud d'aquest sistema de comunicació institucional.

Los datos serán conservados mientras Ud. no solicite la baja en el sistema de comunicaciones. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.

Les dades seran conservades mentre Sosté no sol·licite la baixa en el sistema de comunicacions. No obstant això, les dades podran ser conservades, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interès públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits previstos, segons Llei. No obstant això, les dades pogueren ser objecte de cessió o comunicació als operadors de telefonia mòbil o altres serveis tècnics, a fi de prestar el suport necessari per a l'enviament de les comunicacions o notificacions.

Vostè podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada del Ajuntament: El Pla, 1, CP - 12200, Onda, Castelló o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpo@onda.es. 

Formulario d'Alta